Jedním z hlavních cílů, pro který́ byl Švestkový Dvůr pořízen a rekonstruován, je záměr poskytnout zázemí pro tvorbu nezávislých divadelních skupin, které v českých podmínkách jen těžko hledají místo pro svoji práci. Členové Divadla Continuo znají z vlastní zkušenosti obtíže spojené s absencí místa pro soustavnou tvůrčí práci. Proto touto formou podporují nezávislé divadelní skupiny jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Rezidenční prostor Švestkový Dvůr je otevřen pro umělce všech oborů (divadlo, tanec, performing arts, výtvarné umění, hudba, literatura, stejně jako pedagogické a vzdělávací projekty), kteří hledají místo pro soustředěnou práci s veškerým potřebným zázemím (divadelní prostor, ubytování, kuchyně, kancelářské prostory, divadelní klub, sociální zařízení, dílny s technickým vybavením, ad.), včetně možnosti prezentace a následné reflexe své práce (na základě propracované metody kreativního feedbacku) a produkční a technické podpory (spolupráce na propagaci, light design, sound design). Délka rezidenčních pobytů je variabilní, většinou 2 – 3 týdny.

Rezidence jsou většinou placené, několikrát ročně však vyhlašujeme otevřené výzvy pro předkládání projektů, kterým poskytujeme prostory za výhodnějších podmínek, zdarma, nebo jako koproducenti. Aktuální výzvy sledujte ZDE.

V případě zájmu o rezidenci u nás a informace o volných termínech, finančních a dalších podmínkách nás kontaktujte emailem, nebo telefonicky.

email: anna@svestkovydvur.cz
tel.: +420 776 146 768

POPIS a VYBAVENÍ

Bývalá zemědělská usedlost, zrekonstruovaná do podoby multifunkčního objektu s divadelním sálem, zkušebnou, dílnami, ubytováním, kuchyní a sociálním vybavením.

Divadelní prostor – multifunkční sál o velikosti 12 x 18 metrů; moderní dřevostavba s otevřeným krovem do výšky 10 metrů. Sál je vybaven divadelní technikou (světlo, zvuk), odpruženou dřevěnou podlahou, vhodnou pro tanečníky, má výbornou akustiku, provedenou odbornou firmou a technologický rošt (truss) v max. výšce 6,5 metrů. Prostor je klimatizovaný.

Zkušebna – prostor o velikosti 10 x 12 metrů, výška 5,5 m, dřevěná podlaha, vynikající akustika provedená odbornou firmou – vhodné pro hudbu a zpěv, klimatizace.

Ateliéry – 2 podkrovní prostory o velikosti 5 x 8 metrů, vhodné pro výtvarnou činnost, nepřímé osvětlení střešními okny, klimatizace.

Dílny – prostory pro práci se dřevem, textilem, papírem atd., včetně vybavení nářadím a pracovními stoly.

Ubytování – individuální i společné, buďto v samostatně stojících maringotkách, nebo v prostorách statku. Max. počet ubytovacích míst: 16

Kuchyně – kompletně vybavený kuchyňský prostor se dvěma pracovními místy, dřezy, nádobím, sporáky, lednicemi a prostory pro uskladnění potravin.

Objekt stojí na okraji vesnice – polosamota uprostřed okolní louky o rozloze cca 1 ha, vhodné pro plenérové aktivity a realizaci rozměrnějších objektů a soch.