HISTORIE

V roce 1995 koupili členové Divadla Continuo bývalou zemědělskou usedlost v obci Malovice v jižních Čechách a pojmenovali ji Švestkový Dvůr. Rozlehlý statek z roku 1868 se tak stal domovem Divadla Continuo a jeho členů, zázemím pro celoroční práci skupiny i místem pracovních setkání, workshopů a mezinárodních projektů.

Snaha členů Divadla Continuo vybudovat, udržovat a rozvíjet umělecké centrum fungující mimo město, je motivována touhou vytvořit otevřený pracovní a životní prostor nejen pro vlastní uměleckou tvorbu skupiny, ale i pro práci dalších skupin a jednotlivců v rámci rezidenčních pobytů, pořádání divadelních představení hostujících souborů, workshopů pro děti i dospělé, konferencí, seminářů, pedagogických programů, komunitních projektů a dalších aktivit.

REKONSTRUKCE

V roce 2015 proběhla celková rekonstrukce Švestkového Dvora a na místě bývalé stodoly byl vystavěn nový moderní dřevěný multifunkční divadelní sál. Prostor statku se proměnil na zázemí pro soubor, rezidenty a veřejnost. V témže roce bylo slavnostně otevřeno divadelní, kulturní a pedagogické centrum Švestkový Dvůr, které je co do programu a poslání v celé České republice unikátní a ojedinělé.

Malovice se šesti stovkami obyvatel mají jedinečné divadelní centrum. Profesionální Divadlo Continuo, které v jihočeské obci sídlí už dvě desetiletí, si splnilo sen. Na jeho uskutečnění v tvrdých podmínkách provizoria pracovalo mnoho let. V zemědělské usedlosti Švestkový dvůr vznikla stavba, která se může poměřovat s podobnými tvůrčími dílnami ve světě. Je tu variabilní sál, hudební studio, zkušebna, výtvarné ateliéry i klub s barem a galerií. Marie Reslová, HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

AKTIVITY ŠVESTKOVÉHO DVORA

Švestkový Dvůr je zázemím pro vznik nových inscenací a projektů Divadla Continuo, místem pro rezidence uměleckých skupin i jednotlivců, stejně jako kulturní organizací, která připravuje pravidelný program pro veřejnost, v rámci nějž nabízí dospělým divákům i dětem to nejlepší ze současného nezávislého divadla, tance a divadla pro děti.

TÝM

Kateřina ŠOBÁŇOVÁ
– statutární zástupce, programová ředitelka

Petr ŠPAČEK – technický produkční
Radka ŠTORKÁNOVÁ – produkční
Ludmila JEŠUTOVÁ – sociální sítě
Josef KOSTEČKA – technik

PODĚKOVÁNÍ

 

Děkujeme za finanční podporu těmto organizacím:

    

 

 

Děkujeme za spolupráci a podporu těmto organizacím:

                    Nejkrásnější místa Česka - TuristickaMapa.cz      

 

Švestkový Dvůr děkuje za dlouhodobou podporu Ministerstvu kultury České republiky, Státnímu fondu kultury České republiky, Jihočeskému kraji, Nadaci Život umělce a Obecnímu úřadu Malovice.