AKTUÁLNÍ VÝZVY

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu NEW WAYS 2022.

O projektu:

Projekt NEW WAYS 2022 se i v letošním roce zaměřuje na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení, kulturních zážitků publiku.

V uplynulých dvou letech se musel kulturní a umělecký prostor v České republice i ve světě vypořádat se zásadními změnami, a také tradiční formy setkávání umělců s diváky byly po mnoho měsíců výrazně omezeny. Mnoho performerů stále hledá nové cesty, jak sdílet s publikem výsledky své práce. Přestože se velká část kulturního života přenesla do online prostoru, pro mnoho umělců jsou stávající možnosti prezentace nedostatečné a interaktivní kontakt s divákem je pro velkou část divadelníků nenahraditelnou součástí jejich práce. Přesně na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení je zaměřen projekt NEW WAYS.

Švestkový Dvůr otevírá platformu pro předkládání projektů, jejichž téma a zvolená podoba prezentace závisí zcela na samotných umělcích a jimi zvolené metodě práce.

Hledáme projekty se zaměřením primárně na praktické hledání či rozvíjení nových možností sdílení performativního umění s divákem (včetně využití moderních technologií). Nabízíme zázemí, vybavení a prostorové možnosti pro tvorbu.

Výsledkem rezidence je prezentace představení na závěr projektu v prostorách Švestkového Dvora, ať již formou živého představení, online či kombinace obojího.

Výběr projektů proběhne v první polovině června uměleckou radou ŠD ve složení Kateřina Šobáňová, Helena Štouračová, Anna Davis a Petr Špaček (produkce).

Nabízíme:
• 2 rezidenční pobyty (divadlo/tanec), každý v délce 14-21 dnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
• Technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
• Produkční zázemí
• Ubytování
• Umělecký honorář za uvedení výsledného představení

Pro koho je projekt určen:
• Umělci působící v ČR
• Jednotlivci
• Skupiny (maximálně 5 osob)
• Pro vytvoření nového projektu nebo adaptaci již existujícího

Harmonogram:
10. 6. 2022 uzávěrka výzvy
15. 6. 2022 výběr projektu
srpen – listopad 2022 tvůrčí rezidence a veřejné prezentace


Přihlášky zasílejte na adresu anna@continuo.cz nejpozději do 10. 6. 2022.

Přihlášky musí obsahovat:
• popis projektu (1-2 normostrany)
• popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
• krátký motivační dopis

Švestkový Dvůr, z.s. je organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní aktivity ve vzniklém kulturním prostoru. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty.
Jednotlivé okruhy se ve své činnosti prolínají a vzniká tak harmonický organismus spojený pevnou a jasnou strukturou a koncepcí.

Program rezidencí nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie.

Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Projekt NEW WAYS 2022 je realizován díky finanční podpoře z dotačního programu Jihočeského kraje, Státního fondu kultury České republiky a Ministerstva kultury České republiky.

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu PRVNÍ META.

O projektu:
Projekt PRVNÍ META se zaměřuje na podporu divadelní tvorby mladých umělců, kteří pracují s materiálem a loutkou. Švestkový Dvůr poskytne umělcům prostor prakticky hledat a experimentovat s materiálem a jeho následným využitím při tvorbě autorského divadelního představení.

České loutkářství představuje nehmotný kulturní statek. Za celou dobu své existence je uznáno jako významný kulturní a společenský jev. V roce 2016 bylo české a slovenské loutkářství zapsáno na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Fenoménem v českých zemích bylo v 19. st. tzv. rodinné loutkové divadlo, které se předávalo generačně jako rodové řemeslo, proto docházelo ke kontinuálnímu rozvoji. Díky mnoha osobnostem (M. Kopecký, O. Bubeníček, V. Skála atd.) je v současné době loutkářství vnímáno jako svébytný umělecký druh. Švestkový Dvůr tak otevírá prostor pro mladou generaci tvůrců s ambicí navázat na tuto tradici.

Rezidence v délce 2-3 týdnů (srpen, září) jsou určené pro začínající loutkové umělce či uměleckou skupinu. Výsledky tvorby budou veřejnosti představeny v rámci podzimního programu na Švestkovém Dvoře.

Výběr projektů proběhne v první polovině června uměleckou radou ŠD ve složení Kateřina Šobáňová, Helena Štouračová, Anna Davis a Petr Špaček (produkce).

Nabízíme:
• Rezidenční pobyt v délce 14-21 dnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
• Technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
• Produkční zázemí
• Ubytování
• Umělecký honorář za uvedení výsledného představení

Pro koho je projekt určen:
• Umělci působící v ČR
• Jednotlivci
• Skupiny (maximálně 5 osob)
• Pro tvorbu autorského loutkového představení

Harmonogram:
10. 6. 2022 uzávěrka výzvy
15. 6. 2022 výběr projektu
srpen – září 2022 tvůrčí rezidence
říjen – listopad 2022 veřejné prezentace


Přihlášky zasílejte na adresu anna@continuo.cz nejpozději do 10. 6. 2022.

Přihlášky musí obsahovat:
• popis projektu (1-2 normostrany)
• popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
• krátký motivační dopis

Švestkový Dvůr, z.s. je organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní aktivity ve vzniklém kulturním prostoru. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty. Jednotlivé okruhy se ve své činnosti prolínají a vzniká tak harmonický organismus spojený pevnou a jasnou strukturou a koncepcí.

Program rezidencí nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie.

Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.