AKTUÁLNÍ VÝZVY

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu NEW WAYS 2023.

O projektu:

Projekt NEW WAYS 2023 se i v letošním roce zaměřuje na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení i kulturních zážitků publiku. V uplynulých letech se musel kulturní a umělecký prostor v České republice i ve světě vypořádat se zásadními změnami, a také tradiční formy setkávání umělců s diváky byly po mnoho měsíců výrazně omezeny. Mnoho performerů stále hledá nové cesty, jak sdílet s publikem výsledky své práce. Přesně na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení je zaměřen projekt NEW WAYS.

Švestkový Dvůr otevírá platformu pro předkládání projektů, jejichž téma a zvolená podoba prezentace závisí zcela na samotných umělcích a jimi zvolené metodě práce. Tématem projektu v roce 2023 je jev „prázdné židle“, který aktuálně rezonuje v nezávislém uměleckém světě. Většina tanečních a divadelních produkcí se v současnosti potýká s malou kapacitou návštěvnosti jednotlivých představení. Hlad po kultuře se nedostavil a poloprázdná hlediště kladou tvůrcům nové otázky. Jak a čím diváky znovu oslovit? Kde se setkávat a v jaké podobě a prostředí? (divadelní sál, open air, imerzivní divadlo, site-specific…) Jak moc diváky zapojit do průběhu představení? Jak znovu nalézt společnou chuť sdílet a nabízet témata ke společné diskuzi? Tyto otázky budou pro zájemce o koprodukční spolupráci na Švestkovém Dvoře v roce 2023 hlavní prioritou.

Hledáme projekty se zaměřením primárně na praktické hledání či rozvíjení nových možností sdílení performativního umění s divákem (včetně využití moderních technologií). Nabízíme zázemí, vybavení a prostorové možnosti pro tvorbu. 

Výsledkem rezidence je veřejná prezentace představení na závěr projektu v prostorách Švestkového Dvora, ať již formou živého představení, online či kombinace obojího. 

Výběr projektů proběhne v druhé polovině března uměleckou radou Švestkového Dvora.

Nabízíme:
2 rezidenční pobyty (divadlo/tanec), každý v délce 14 dnů v prostorách Švestkového Dvora
• technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
• produkční zázemí
• ubytování
umělecký honorář za tvorbu inscenace a veřejnou prezentaci ve výši 20 000 Kč/skupina

Pro koho je projekt určen:
umělci působící v ČR i zahraničí
skupiny 3-6 osob
pro vytvoření nového projektu nebo adaptaci již existujícího

Harmonogram:
15. 3. 2023 uzávěrka výzvy
31. 3. 2023 výběr projektu
duben – říjen 2023 tvůrčí rezidence
listopad 2023 veřejné prezentace

PDF verze ke stažení.

 

Přihlášky zasílejte na adresu anna@svestkovydvur.cz nejpozději do 15. 3. 2023.

Přihlášky musí obsahovat:
• popis projektu (1-2 normostrany)
• popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
• krátký motivační dopis

 

Švestkový Dvůr, z.s. je organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní aktivity ve vzniklém kulturním prostoru. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty.

Jednotlivé okruhy se ve své činnosti prolínají a vzniká tak harmonický organismus spojený pevnou a jasnou strukturou a koncepcí.

Program rezidencí nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Program rezidencí na Švestkovém Dvoře je v roce 2023 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu PRVNÍ META.

O projektu:

Projekt PRVNÍ META se zaměřuje na podporu divadelní tvorby mladých umělců, kteří pracují s materiálem a loutkou. Švestkový Dvůr poskytne umělcům prostor prakticky hledat a experimentovat s materiálem a jeho následným využitím při tvorbě autorského divadelního představení.

České loutkářství představuje nehmotný kulturní statek. Za celou dobu své existence je uznáno jako významný kulturní a společenský jev. Fenoménem v českých zemích bylo v 19. st. tzv. rodinné loutkové divadlo, které se předávalo generačně jako rodové řemeslo, proto docházelo ke kontinuálnímu rozvoji. Díky mnoha osobnostem (M. Kopecký, O. Bubeníček, V. Skála atd.) je v současné době loutkářství vnímáno jako svébytný umělecký druh. Švestkový Dvůr tak otevírá prostor pro mladou generaci tvůrců s ambicí navázat na tuto tradici.

Rezidence v délce 2 týdnů (duben-říjen) jsou určené pro začínající loutkové umělce či uměleckou skupinu. Výsledky tvorby budou veřejnosti představeny v rámci podzimního programu na Švestkovém Dvoře.

Výběr projektů proběhne v druhé polovině března uměleckou radou Švestkového Dvora.

Nabízíme:
• rezidenční pobyt v délce 14 dnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
• technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
• produkční zázemí
• ubytování
• umělecký honorář za tvorbu inscenace a veřejnou prezentaci ve výši 20 000 Kč/skupina

Pro koho je projekt určen:
• umělci působící v ČR i zahraničí
• skupiny 3-6 osob
• pro tvorbu autorského loutkového představení

Harmonogram:
15. 3. 2023 uzávěrka výzvy
31. 3. 2023 výběr projektu
duben – říjen 2023 tvůrčí rezidence
listopad 2023 veřejné prezentace

PDF verze ke stažení.

 

Přihlášky zasílejte na adresu anna@svestkovydvur.cz nejpozději do 15. 3. 2023.

Přihlášky musí obsahovat:
• popis projektu (1-2 normostrany)
• popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
• krátký motivační dopis

 

Švestkový Dvůr, z.s. je organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní aktivity ve vzniklém kulturním prostoru. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty. Jednotlivé okruhy se ve své činnosti prolínají a vzniká tak harmonický organismus spojený pevnou a jasnou strukturou a koncepcí.

Program rezidencí nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Program rezidencí na Švestkovém Dvoře je v roce 2023 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje první kolo výzvy k podávání žádostí pro umělecké rezidence s důrazem na mezinárodní spolupráci v průběhu roku 2023.

O projektu:

Program rezidencí na Švestkovém Dvoře nabízí možnost uměleckých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení autorských projektů v prostoru s ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným divadelním sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Rezidenční prostor Švestkový Dvůr je otevřen pro umělce všech oborů (divadlo, tanec, performing arts, výtvarné umění, hudba, literatura, stejně jako pedagogické a vzdělávací projekty), kteří hledají místo pro soustředěnou práci s veškerým potřebným zázemím (divadelní prostor s technickým vybavením, zkušebna, ubytování, kuchyně, sociální zařízení, dílny s technickým vybavením, atd.), včetně prezentace a následné reflexe své práce a produkční a technické podpory.

Rezidenční program v roce 2023 je určen pro začínající a mladé umělce, stejně jako renomované tvůrce a umělecké soubory. Hledáme projekty, které spadají do jedné z následujících kategorií (detailní popis kategorií viz níže):

• NOF (nová fáze): tyto rezidence jsou určené pro mladé a začínající umělce a umělecké skupiny z ČR a zahraničí, které po ukončení studia na uměleckých školách ztratily zázemí a prostor pro své umělecké vize a diskuze, tvůrčí experimenty či zpracování konkrétního performativního materiálu.

• TAT (tady a teď): tuto rezidenci mohou absolvovat již renomovaní tvůrci a divadelní či taneční soubory z české republiky i zahraničí, které nemají svůj domovský prostor na práci nebo potřebují intenzivní čas a nerušenou koncentraci pro svou tvorbu. Tato rezidence má dvě podoby, tvůrčí a regenerační. Obě jsou ovšem zaměřeny na transformaci a změnu dosavadní tvorby umělce.

• DAP (další, prosím): venkovská klidná lokalita Švestkového Dvora a kvalitní technické, prostorové i materiální zázemí nabízí ideální podmínky pro tvůrčí rezidence širokému spektru uměleckých oborů. Kromě tanečních a divadelních rezidencí náš prostor využívají i instrumentalisté a umělci, kteří se ve své tvorbě zaměřují na práci s hlasem, jeho tělesnými rezonancemi i umělci, kteří hledají zvukové variace přes materiál a objekty.

Podmínkou účasti v rezidenčním programu na Švestkovém Dvoře v rámci této výzvy je veřejný výstup v podobě odpovídající fázi a obsahu rezidence (work in progress, otevřená dílna, zařazení hotového představení do programové nabídky atd.).

Výběr projektů bude probíhat průběžně na základě přijatých přihlášek a časových možností souborů a kapacity Švestkového Dvora.

Nabízíme:
• rezidenční pobyt v délce 1-3 týdnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
• technické a produkční zázemí
• ubytování přímo v prostoru Švestkového Dvora
• pokrytí nákladů na rezidenční pobyt až do výše 60%

Pro koho je projekt určen:
• umělci působící v ČR i zahraničí (projekty s důrazem na mezinárodní spolupráci)
• umělci ze všech oblastí (divadlo, tanec, literatura, hudba a další)
• skupiny 6-12 osob

Harmonogram:
31. 3. 2023 uzávěrka prvního kola výzvy
květen – srpen 2023 tvůrčí rezidence a veřejné prezentace

PDF ke stažení.

 

Přihlášky zasílejte na adresu anna@svestkovydvur.cz nejpozději do 31. 3. 2023.

Přihlášky musí obsahovat:
• popis projektu (1-2 normostrany)
• popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
• krátký motivační dopis

 

Švestkový Dvůr, z.s. je organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní aktivity ve vzniklém kulturním prostoru. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty. Jednotlivé okruhy se ve své činnosti prolínají a vzniká tak harmonický organismus spojený pevnou a jasnou strukturou a koncepcí.

Program rezidencí nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Program rezidencí na Švestkovém Dvoře je v roce 2023 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

 

DETAILNÍ POPIS REZIDENČNÍHO PROGRAMU NA ŠVESTKOVÉM DVOŘE:

NOF (nová fáze)
Tento druh rezidence je určen pro mladé a začínající umělce a umělecké skupiny z ČR a zahraničí, které po ukončení studia na uměleckých školách ztratily zázemí a prostor pro své umělecké vize a diskuze, tvůrčí experimenty či zpracování konkrétního performativního materiálu. Kromě technického, prostorového zajištění a ubytování mají mladí lidé možnost konzultovat svou práci s profesionály, kteří na Švestkovém Dvoře trvale žijí a tvoří. Jejich okamžitá zpětná vazba může být inspirací pro hledání podoby další tvůrčí fáze projektu. Tento typ rezidence je pro mladé performery a tanečníky přemostěním mezi dvěma světy: školním a profesionálním. Dává jim prostor k postupné transformaci, která spočívá především v přesunu zodpovědnosti za umělecké dílo z instituce školy na samotné tvůrce. Švestkový Dvůr a tým, který se o umělce, stará nabízí bezpečné prostředí, ve kterém se mladí umělci mohou ponořit do své tvorby a hledat v kreativním procesu divadelní, taneční, hudební nebo vizuální podobu svých uměleckých vizí a jejich přesahy a zároveň jsou postaveni před praktické otázky, jak rozvrhnout finanční a materiální stránku projektu i své fyzické a psychické síly, neboť prostory Švestkového Dvora jsou jim k dispozici 24 hodin denně. Tím, že Švestkový Dvůr je i uměleckým, pedagogickým a komunitním centrem, nabízí rezidentům možnost veřejné prezentace v různých fázích tvorby. Kromě dospělého diváka zde existuje i možnost interaktivní spolupráce s dětským divákem, která je možná v rámci projektu kreativního učení realizovaného na Švestkovém Dvoře a zahrnuje věkové kategorie od mateřských škol až po školy střední. Rezidenti tak mají možnost nejenom konzultovat svoji práci s kolegy a dalšími umělci, ale mohou i reagovat na podněty od široké veřejnosti, které je jejich tvorba určena.

TAT (tady a teď)
Tuto rezidenci mohou absolvovat již renomovaní tvůrci a divadelní či taneční soubory z České republiky i zahraničí, které nemají svůj domovský prostor na práci nebo potřebují intenzivní čas a nerušenou koncentraci pro svou tvorbu. Tato rezidence má dvě podoby, tvůrčí a regenerační. Obě jsou ovšem zaměřeny na transformaci a změnu dosavadní tvorby umělce. Dávají jedinci či skupině možnost nemyslet na výsledek i jeho přijetí odbornou a laickou veřejností, opustit zaběhnuté a ověřené principy dosavadní tvorby, ale tvůrci dostávají prostor ponořit se hlouběji a zkoumat neznámé, slovy často nepojmenovatelné impulzy nových a křehkých uměleckých podnětů. Švestkový Dvůr podporuje projekty, které při tvorbě kladou důraz na výzkum, otevírají se tak laboratornímu pojetí hledání fyzického, vizuálního i zvukového materiálu pro výslednou kompozici představení. Samotní umělci dlouhodobě vnímají proces tvorby jako nedílnou součást jejich revize a proměny pro další působení v divadelním a tanečním světě. Švestkový Dvůr jim nabízí prostorové, materiální i technické prostředky k tomu, aby experimentovali a vyšli ze svých „zajetých kolejí“ a odvážně hledali své nové možnosti ke sdílení tématu s diváky.
Druhá, regenerační rezidence, je reakcí na zvyšující se finanční a ekonomický tlak na nezávislého umělce. Tato skutečnost nutí tanečníky i performery přecházet bez přestávky a odpočinku z jednoho projektu do druhého a podávat vždy maximální výkon. Často se tvůrce kromě umělecké činnosti věnuje i pedagogické, která mu nabízí předávat své znalosti a dovednosti ostatním, on sám však nemá prostor, čas a finance rozvíjet a zdokonalovat jednak své technické performativní a taneční kvality, a také věnovat se velmi důležité mentální (duševní) hygieně, která je při práci s tělem i hlasem nenahraditelná. V pohybu, nebo držení těla se vždy odráží aktuální stav psychiky a změny v pohybovém vzorci či postuře se budou projevovat změnami stavu psychiky, protože existuje souvislost mezi stavem psychiky a napětím ve svalu. Psychického uvolnění je možné dosáhnout řízenou svalovou relaxací, protože napětí kosterního svalstva lze ovládat vůlí. Švestkový Dvůr touto rezidencí nabízí umělcům a skupinám uskutečnit rezidenční pobyt pod vedením zkušeného lektora, který bude zaměřený na vybranou uvolňující techniku, kterou budou moci profesionálové posléze zařadit do své umělecké přípravy. Na konci pobytu se rezidence otevře místní komunitě, která bude mít možnost zapojit se prakticky a vyzkoušet si relaxační techniky pod vedením lektora i samotných tanečníků a performerů.

DAP (další, prosím)
Venkovská klidná lokalita Švestkového Dvora a kvalitní technické, prostorové i materiální zázemí nabízí ideální podmínky pro tvůrčí rezidence širokému spektru uměleckých oborů. Kromě tanečních a divadelních rezidencí náš prostor využívají i instrumentalisté a umělci, kteří se ve své tvorbě zaměřují na práci s hlasem, jeho tělesnými rezonancemi i umělci, kteří hledají zvukové variace přes materiál a objekty. Oba pracovní prostory Švestkového Dvora byly rekonstruovány pod dohledem řady odborníků. Jedněmi z nich byli i specialisté na akustiku. Proto hudebníkům i pěveckým sborům z České republiky i zahraničí můžeme nabízet profesionální zázemí pro jejich rezidenční pobyt. K dispozici rezidentům je i menší hudební ateliér.

CURRENT CALLS

Švestkový Dvůr/Plum Yard is opening a call for artistic residencies within the project NEW WAYS 2023.

About the project:

The NEW WAYS 2023 project is focused on finding new, innovative ways of sharing and mediating artistic performances and cultural experiences to the audience. In recent years, the cultural and artistic space in the Czech Republic and in the world had to deal with fundamental changes, and
the traditional forms of meeting artists with the audience were also significantly limited for many months. Many performers are still looking for new ways of sharing the results of their work with the audience. The NEW WAYS project is focused precisely on the search for new, innovative ways
of sharing and mediating artistic performances.

Švestkový Dvůr/Plum Yard opens a platform for presenting your projects. The topic and working method depends on the artists entirely. The theme of the 2023 project is the “empty chair” phenomenon currently resonating in the independent art world. Most dance and theater productions are currently struggling with a small attendance capacity for individual performances. The hunger for culture has not re-appeared, and the half-empty auditoriums present new questions to the creators. How to appeal to the audience again? Where to meet and in what form and environment? (theatre hall, open air, immersive theater, site-specific…) How much to involve the audience during the performance? How to rediscover a common desire to share and offer topics for joint discussion? These questions will be the main priority for those interested in residency co-productions at Švestkový Dvůr/Plum Yard in 2023.

We are looking for projects with a focus primarily on the practical search or development of new possibilities for sharing performance art with the audience (including the use of modern technologies). We offer space for creation, accommodation, as well as production and technical support.

The outcome of the residency will be shared as a public presentation within the regular programme of Švestkový Dvůr/Plum Yard (in November), either in the form of a live performance, online or a combination of both.

The selection of projects will take place in the second half of March by the artistic committee of Švestkový Dvůr/Plum Yard.

What do we offer:
• 2 residencies (theatre/dance), each 14 days long at Švestkový Dvůr/Plum Yard
• technical equipment and support during the residency
• production support
• accommodation
• artistic fee for creation and public presentation (20 000 CZK per group)

Who can participate:
• artists from the Czech Republic and abroad
• groups of 3-6 people
• groups working on new performance or an adaptation of an existing one

Schedule:
15 March 2023 deadline
31 March 2023 selection process
April – October 2023 residencies
November 2023 public presentation

PDF version for download.

 

Send the applications to anna@svestkovydvur.cz no longer than 15 March 2023.

Please include with your application:
• project description (1-2 pages)
• information about the artistic team (CV, portfolio etc.)
• short motivation letter

 

Švestkový Dvůr /Plum Yard was established in 2013 and since then provides suport to various cultural activities in a small village called Malovice (Region of South Bohemia, Czech Republic). The organization’s activities are defined by 4 main areas: creation (theatre, dance, puppetry, music,
visual arts etc.), artistic and cultural programme for public, residencies and community projects. The residency program offers the possibility of short-term and long-term stays focused on research, creation, or finishing of an artistic project to individuals or groups from the Czech Republic and abroad in a space with provided accommodation, kitchen, theatre hall with technical equipment, a rehearsal room, studios and workshops for the production of scenography. Projects that are created within the residences are usually part of the Švestkový Dvůr’s programme for public.

The residency programme at Švestkový Dvůr/Plum Yard in 2023 has been financially supported by the Ministry of culture of the Czech Republic, Czech National Recovery Plan and the EU.

Švestkový Dvůr/Plum Yard is opening a call for artistic residencies within the project FIRST BASE 2023.

About the project:

The FIRST BASE project focuses on supporting the creation of young theatre makers who work with material and puppets. Švestkový Dvůr/Plum Yard will provide artists with space to practically search and experiment with material and its subsequent use in the creation of an author’s theatre performance.

Czech puppetry represents an intangible cultural asset. Throughout its existence, it has been recognized as an important cultural and social phenomenon. It was a phenomenon in the Czech lands in the 19th century, the so-called family puppet theater, which was passed down from generation to generation as a family craft, therefore continuously developed. Thanks to many personalities (M. Kopecký, O. Bubeníček, V. Skála, etc.), puppetry is currently perceived as a unique art form. Švestkový Dvůr/Plum Yard thus opens up space for a young generation of creators with the ambition to continue this tradition.

The residency (14 days in the period between April and October) is designed for emerging puppetry artists or a group of artists. The outcome of the residency will be shared as a public presentation within the regular programme of Švestkový Dvůr/Plum Yard (in November).

The selection of projects will take place in the second half of March by the artistic committee of Švestkový Dvůr/Plum Yard.

What do we offer:
• residency at Švestkový Dvůr/Plum Yard (14 days)
• technical equipment and support during the residency
• production support
• accommodation
• artistic fee for creation and public presentation (20 000 CZK per group)

Who can participate:
• artists from the Czech Republic and abroad
• groups of 3-6 people
• groups working with puppets (new performance creation)

Schedule:
15 March 2023 deadline
31 March 2023 selection process
April – October 2023 residencies
November 2023 public presentation

PDF version for download.

 

Send the applications to anna@svestkovydvur.cz no longer than 15 March 2023.

Please include with your application:
• project description (1-2 pages)
• information about the artistic team (CV, portfolio etc.)
• short motivation letter

 

Švestkový Dvůr /Plum Yard was established in 2013 and since then provides suport to various cultural activities in a small village called Malovice (Region of South Bohemia, Czech Republic). The organization’s activities are defined by 4 main areas: creation (theatre, dance, puppetry, music,
visual arts etc.), artistic and cultural programme for public, residencies and community projects.

The residency program offers the possibility of short-term and long-term stays focused on research, creation, or finishing of an artistic project to individuals or groups from the Czech Republic and abroad in a space with provided accommodation, kitchen, theatre hall with technical equipment, a rehearsal room, studios and workshops for the production of scenography. Projects that are created within the residences are usually part of the Švestkový Dvůr’s programme for public.

The residency programme at Švestkový Dvůr/Plum Yard in 2023 has been financially supported by the Ministry of culture of the Czech Republic, Czech National Recovery Plan and the EU.

Švestkový Dvůr/Plum Yard is opening a call for artistic residencies with a focus on international cooperation.

About the project:

The Švestkový Dvůr/Plum Yard residential space is open to artists of all fields (theatre, dance, performing arts, visual arts, music, literature, as well as pedagogical and educational projects) who are looking for a place for focused work with all the necessary facilities (theatrical space with technical equipment, rehearsal room, accommodation, kitchen, sanitary facilities, workshops with technical equipment, etc.) and production and technical support.

The residency program in 2023 is intended for emerging and young artists, as well as renowned creators and art ensembles. We are looking for projects that fall into one of the following categories:

• NOF (new phase): these residencies are intended for young and emerging artists and artistic groups from the Czech Republic and abroad who, after completing their studies at art schools, have lost the space for their artistic visions and discussions, creative experiments or processing of specific performative material.

• TAT (here and now): already renowned creators and theater or dance groups from the Czech Republic and abroad who do not have their home space to work or need intensive time and undisturbed concentration for their work can take part in this residency. This residency has two forms, creative and regenerative. However, both are focused on the transformation and change of the artist’s previous work.

• DAP (next, please): the quiet rural location of Švestkový Dvůr/Plum Yard and high-quality technical, spatial and material facilities offer ideal conditions for creative residencies in a wide range of artistic fields. In addition to dance and theater residencies, our space is also used by instrumentalists and artists who focus on working with the voice and its bodily resonances in their work, as well as artists who search for sound variations through materials and objects.

The condition for participation in the residency programme at Švestkový Dvůr/Plum Yard within this open call is a public presentation in the form corresponding to the stage and content of the residency (work in progress, open workshop, introducing a finished performance in the programme for public, etc.).

The selection of projects will take place on an ongoing basis taking into account time availability of the artistic groups, as well as the capacity of Švestkový Dvůr/Plum Yard.

What do we offer:
• 10 residencies, each 1-3 weeks long at Švestkový Dvůr/Plum Yard
• technical equipment and support during the residency
• production support
• accommodation directly in the premises of Švestkový Dvůr/Plum Yard
• financial contribution covering the overall costs of the residency up to 60%

Who can participate:
• artists from the Czech Republic and abroad (projects with the focus on international dimension)
• groups of 6-12 people
• artists of various backgrounds (theatre, dance, literature, music, etc.)

Schedule:
31 March 2023 – deadline (first round)
May-August 2023 – residencies and public presentations

PDF version for download.

 

Send the applications to anna@svestkovydvur.cz no longer than 31 March 2023.

Please include with your application:
• project description (1-2 pages)
• information about the artistic team (CV, portfolio etc.)
• short motivation letter

 

Švestkový Dvůr /Plum Yard was established in 2013 and since then provides suport to various cultural activities in a small village called Malovice (Region of South Bohemia, Czech Republic). The organization’s activities are defined by 4 main areas: creation (theatre, dance, puppetry, music, visual arts etc.), artistic and cultural programme for public, residencies and community projects.

The residency program offers the possibility of short-term and long-term stays focused on research, creation, or finishing of an artistic project to individuals or groups from the Czech Republic and abroad in a space with provided accommodation, kitchen, theatre hall with technical equipment, a rehearsal room, studios and workshops for the production of scenography. Projects that are created within the residences are usually part of the Švestkový Dvůr’s programme for public.

The residency programme at Švestkový Dvůr/Plum Yard in 2023 has been financially supported by the Ministry of culture of the Czech Republic, Czech National Recovery Plan and the EU.